Chapter Home

Tongi University Student Chapter

Dr QianQian Yu

Phone: 86 (216) 5982928

Email: qianqian.yu@tongji.edu.cn


YEAR ESTABLISHED:  2017